PRODUKCIJA
Srpskog izdanja dela

puni uvid u proces pripreme i rada na objavi dela

RADNA BAZA PROJEKTA
I DRUGI VAŽNI VIDOVI SARADNJE

Osnovu za prevod i redakciju i objavu na Zohara čine ljudi i sledeći resursi:

1


IZVORNI, BAZNI TEKST DELA

Izvorni tekst knjige ''Zohar'' na aramejskom i hebrejskom jeziku putem otvorenog, online projekta ''Sefaria'' kao jednog od primarnih vidova konsultovanja izvornog korpusa dela u celini, ali i iz više različitih uglova;
2

UPOREDNA ANALIZA ORIGINALNOG BIBLIJSKOG TEKSTA

Za dodatnu, duplu proveru originalnog biblijskog teksta i ispravnost vokalizacije pri direktnoj transliteraciji na srpski s hebrejskog jezika koristi se ''Biblia Hebraica Stuttgartensia'' (Tora Nevi'im ve'Ketuvim, תורה נביאים וכתובים), dopunsko izdanje štampano u Nemačkoj 1987. godine (1967/77 Deutschen Bibelgessellschaft Stuttgart, ISBN 3-438-05218-0), zajedno s prvim prevodom jevrejske Biblije direktno s hebrejskog na srpski jezik profesora dr Dragana Milina;
3

THE RAV BERG ZOHAR PROJECT

Pristup originalnom delu Zohara, te potonjem prevodu s aramejskog na engleski jezik, zajedno s komentarima, iz ugla rabina Berga (ז״ל) zahvaljujući ''The Rav Beg Zohar Project''.
Kao i uz dodatni uvid u - ''The Holy Zohar I'', 23 Volumes;
4

STRUČNI KOMENTARI MAJKLA LAJTMANA

Konsultovanje napomena Majkla Lajtmana (Michael Laitman) na komentare originalnog prevoda Zohara s aramejskog na hebrejski jezik od strane čuvenog Ba'ala Ha'Sulama, odnosno Jehude Ašlaga iz perioda dvadesetih godina prošlog veka (više o tome u predgovoru).

Gospodin Lajtman je, između ostalog, i osnivač i predsednik Bnei Baruch Kabbalah Education 
& Research Institute;
5

THE ZOHAR: PRITZKER EDITION

Dodatni osvrt i na ''The Zohar: Pritzker Edition'', prevod i komentare Danijela Mata (Daniel Matt);
6

VIŠEJEZIČNI KORPUS DELA GERŠOMA ŠOLEMA

Važno oslanjanje na korpus dela Geršoma Šolema i rabina Arja Kaplana vezanih za jevrejski misticizam, Zohar i kabalu, posebno komentare Arija na dela ''Sefer Jecira'' (ספר יצירה) i ''Sefer Bahir'' (ספר הבהיר)
(takođe, više u predgovoru);
7

THE KABBALAH CENTRE INTERNATIONAL

Zahvalnost na podršci i od strane The Kabbalah Centre International, Inc. (UK) koji su, zahvaljujući dragoj Gordani Mirjam Petrović, prepoznali naš rad na prevodu Zohara, te donirali kompletno delo na aramejskom jeziku u jednoj knjizi u velelepnom, tvrdom povezu koje nam sada takođe služi za konsultovanje originalnog teksta pri radu na srpskoj verziji knjige;
8

PODRŠKA JEVREJSKE OPŠTINE BEOGRAD (JOB)

Pre svih drugih velika zahvalnost na podršci, ali i drugim podsticajima na rad na Zoharu, gospodi Filipu Davidu, Davoru Salomu i Raki Leviju kao i mnogima drugima na dugogodišnjem razumevanju procesa objave Knjige Sjaja na srpskom jeziku, predlaganju dodatnih ideja i pravaca rada, te i promocije u okvirima JOB i događajima unutar zajednice još iz teških perioda od početka Kovid-19 pandemije;
9

THE JEWISH AGENCY FOR ISRAEL הסוכנות היהודית לארץ ישראל

Veliko hvala vodećim ljudima iz The Jewish Agency for Israel i projekta MiNYanim (מניינים), te učešću u programu tokom 2013. i 2014. godine što je u najvećoj meri pomoglo da se sklope važna i, ispostaviće se danas, krajnje neophodna prijateljstva i saradnja s ljudima koji i danas svojim znanjem, vremenom i posvećenošću utiču kako na rad i dalji razvoj ArsMagine.com projekta, tako već godinama unazad i rada na Zoharu, prvom izdanju ovog kapitalnog dela jevrejskog misticizma na sprkom jeziku u 23 toma.

Hvala ovim putem još jednom Jevrejskoj opštini Beograd, ali i dragoj Sari, Mihal i Gili čija je pristupačnost ceo ovaj proces podigla na jedan krunski visoki nivo koji je potom omogućio mnogo toga drugog.
10

ZNAČAJNA PODRŠKA ANONIMNIH DOBROTVORA

Na kraju, ali ne najmanje važno, naprotiv, veliku blagodarnost ovim putem upućujemo i nekolicini učenih dobrotvora, sada i prijatelja mnogih projekata, iz Izraela koji su nesebično odlučili da sa nama i na ovom projektu aktivno dele svoje vreme, znanja, zapažanja, komentare kao i mnoge druge važne i neophodne savete bez kojih bi ovaj posao bio znatno teži (ב״ה). To je pre svega proisteklo iz prvobitne saradnje na istraživanjima tokom pisanja članaka na temu jevrejskog misticizma i ortodoksne kabale na sajtu ArsMagine.com. A što se i dalje nesmetano odvija i dodatno ovu plodonosnu saradnju produbljuje.

Poštujemo njihovu želju da, bar za sada (שליט״א), ostanu anonimni.
Zohar - Drugi tom dela
Prevod dela

Gospođa Jelena Gavrilović zvanični je prevodilac na projektu objave Zohara u izdanju IK Metafizika i prevodi bazu teksta s engleskog jezika. Pristup u velikoj meri bazira na svom poetskom, uzvišenom senzilibitetu ali i dubljem teološkom pristupu školovanog teologa, što gospođa Gavrilović po vokaciji i jeste i delo posebno oplemenjuje svojim verskim iskustvom.

Takođe, prevodilac bira koje prevode Biblije na kojim mestima po potrebi koristi, a sve to u zavisnosti od šireg konteksta određenog poglavlja, ili toma, na kojem se trenutno radi.

Svakako, tu je reč o prevodima Đure Daničića, profesora Dragana Milina, profesora Aleksandra Birviša (Postanje), episkopa Atanasija Jevtića (Psaltir) i Novog srpskog prevoda.

Zohar - Ejn Sof Or
Redakcija teksta

Nakon prevoda s engleskog jezika redaktor teksta Dražen Pekušić prevedeni materijal upoređuje s originalnim tekstom Zohara, kao i različitim izdanjima istog, kao i s više verzija komentara na delo naznačenih u prvom koraku opisa celokupnog procesa. Uz to, detaljno pristupa definisanju i tumačenju određenih termina, kao i transliteraciji delova iz originalnog dela, kao i svih onih iz jevrejske Biblije koji su takođe sada deo Zohara, ne bi li se čitaocima što bolje predočio smisao i poruka napisanog, s u skladu i duhu srpskog jezika, te s minimalnim odstupanjima od aramejskog/hebrejskog.

To se pre svega postiže kroz posebno naglašene primere originalnog pisanja svih važnih pojmova, reči i drugih specifičnih verskih termina usko vezanih za jevrejsku religiju, te i Zohara kao kabalističkog čvorišta i osnove za sva dalja mistična grananja.

Provera

Potom deo toma na kojem je redaktor radio isti vraća prevodiocu na još jednu celokupnu proveru teksta kao i usklađivanje svih u međuvremenu unetih ispravki, dodataka, komentara i tumačenja od strane redaktora. U ovoj fazi procesa rada delo biva znatno prošireno u odnosu na prvu verziju, posebno u vidu definisanja svih neophodnih fusnota koje prate glavninu teksta kojih nije mali broj.

Prelom

Nakon višestruke razmene i nadopunjivanja između prevodioca i redaktora i detaljnih usklađivanja svih neophodnih dopuna i korekcija unutar teksta, prevodilac finalnu verziju teksta šalje izdavaču na završnu obradu i pripremu.

Gospodin Aleksandar Dramićanin započinje rad na prelomu i finalizaciji materijala za štampu koja predstoji.

Štampa

Na kraju ovog procesa odrađuje se još jedna, poslednja provera celokupnog toma pre definitivnog slanja na štampu.

Tada se ispravljaju manji slovni previdi, ukoliko je do njih u radu došlo, i čitav proces se privodi svršetku.

Menora, beogradska sinagoga Sukat šalom

Menora beogradske sinagoge Sukat šalom

KONSULTOVANJE U RADU NA ZOHARU
novog prevoda jevrejskog zaveta,
prvog nakon 150 godina

Protojerej-stavrofor Srpske pravoslavne crkve, pravoslavni teolog, filozof i lingvista Dragan Milin višedecenijski profesor Starog Zaveta
na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu

Pored mnogih drugih izvora koje koritimo u radu na prevodu i tumačenju Zohara svakako treba pomenuti i prvi prevod jevrejskog zaveta direktno sa biblijskog-hebrejskog na srpski jezik. Profesor dr Dragan Milin prvi put je sa starojevrejskog originala preveo na srpski sve starozavetne knjige, koje je na naš jezik 1867. preveo Đura Daničić, s latinskog predloška.

Đura Daničić nam je u kostima, kaže profesor Svetog pisma Starog zaveta u penziji protojerej-stavrofor Dragan Milin. Daničićev prevod Starog zaveta čita se od 1867, kada je objavljen i doskora je bio gotovo jedini na srpskom jeziku.

Devet godina je bilo potrebno profesoru Milinu, vrsnom poznavaocu starojevrejskog, da ovu faktografiju promeni i donese novi prevod biblijskog teksta na srpski jezik.

Izdvajamo temu: Metafizika Hrama (mikdaš, מקדש)

UVAŽENI GOSPODIN FILIP DAVID POVODOM PROMOCIJE ZOHARA

Izjava čuvenog književnika, esejiste, dramaturga, scenariste, dugogodišnjeg urednika Dramskog programa Televizije Beograd, dobitnika NIN-ove nagrade, kao i redovnog profesora dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu Filipa Davida.

Reč je o najavi promocije knjige Zohar na srpskom jeziku, u organizaciji Jevrejske opštine Beograd (JOB), ali i šire diskusije pod nazivom ''Kabala - Jevrejski misticizam, značenje i uticaj'' koja se dogodila 7. maja 2021. godine putem Zoom platforme i koja je tim povodom okupila više od 50 ljudi koji su aktivno mogli da sudeluju u diskusiji.

י SEGMENT IZ PREDGOVORA


Sve ove činjenice govore u prilog tome da je bilo puno prepreka na putu odomaćivanja Zohara među verski nastrojenim Jevrejima ali i širom čitalačkom publikom, dok je po drugim mišljenjima baš ta raznovrsnost i egzotičnost jezika kojim je knjiga pisana, iako je u početku predstavljala razlog za odbojnost čitalaca, kasnije upravo potpomogla da se dogodi suprotno – da se Zohar ureže u svest ljudi kao niti jedna druga knjiga do tada. Tako je masovno prihvatanje Zohara usledilo tek nakon vremena koje je bilo potrebno da se razume veličina i prihvati snaga koja ga prožima, te razlikuje od standarda drugih tekstova tipičnih za to vreme. Zohar postepeno uvodi čitaoca u vrlo detaljnu analizu rabinske literature, što je presudno uticalo na dalji razvoj i oblikovanje jevrejske misli i tradicije, iako je ona već tada imala vrlo dobru i bogatu podlogu.

Ovim se delom nudi, i otvara, dodatna dimenzija u razumevanju prirode religijskih iskustava, kojima se, konstantnim preispitivanjem već dobro utvrđenih kanonskih stavova judaizma, teži neposrednoj spoznaji božanskog. Njome se prenosi verno očuvana ezoterna tradicija davnih dana, na način koji nam omogućava da je primenimo i u sadašnjem vremenu, okolnostima i društvu u kojima ovo delo upijamo pažljivo ga čitajući. Zohar daje dovoljno prostora da ga iskustveno nadogradimo u svetlu ličnih intencija, baš poput bilo kakvog drugog oruđa koje nam padne šaka, te na dalje sami biramo i odlučujemo kako ćemo ga koristiti. 

שלום עליכם
Šalom alehem


Pesmom Šalom alehem (Mir sa tobom) tradicionalno se obeležava početak Šabata po povratku kući iz sinagoge, odnosno dočekom anđeoskih bića koja nam se pridružuju petkom uveče na obeležavanju svetkovine. Napisana je od strane Safedskih kabalista kasnog XVI i ranog XVII veka i, prema učenju Talmuda, govori o dva anđela koja posete svakoga na njegovom putu od sinagoge do kuće, petkom uveče – o dobrom i lošem anđelu. U kući koja je spremna za Šabat i u kojoj su sva pravila ispoštovana, dobar anđeo daje svoj blagoslov da i sledeći Šabat bude istovetan, dok loš anđeo biva primoran da odgovori sa amen (אמן), čime potvrđuje prvobitni blagoslov.

S druge strane, ukoliko dom nije spreman za Šabat, tada loš anđeo prvi izgovara blagoslov ali u smislu da naredni bude isto tako nepripremljen, čime onda dobar anđeo biva primoran potvrdi blagoslov lošeg sa isto amen.

ZOHAR NEWSLETTER

Budite blagovremeno informisani o budućim nastavcima Zohara,
kao i svim drugim važnim informacijama u vezi s delom

Adresa izdavača

Jevrejska 20, Dorćol
11000 Beograd
Srbija


Pišite nam na

metaphysicster@gmail.com
zohar@metaphysica.rs
ili putem kontakt forme