SMEH SE ZAORI
od Šehine do Begine

Tribina u Domu omladine u Beogradu o zbirci prepeva srednjovekovnih mističarki ''Smeh se zaori iz svake cigle'' i ''Zohara'', temeljnog kabalističkog dela

TRIBINA U DOMU OMLADINE
Razgovor o zbirci ''Smeh se zaori iz svake cigle''


U Domu omladine Beograda 2. aprila 2024. godine u Tribinskoj sali održan je razgovor o zbirci ''Smeh se zaori iz svake cigle''.

U pitanju je razgovor o zbirci prepeva srednjovekovnih mističarki koju je priredila Jelena Gavrilović (izdavač VAU-Ars), a sve kroz poredbeno sagledavanje ekstaze i teoze, odnosno jevrejskog devekut-a דבקות - svojevrsnog duhovnog pristupa za koji se slobodno može reći da veoma zaživeo u judeohrišćanskim mističnim tradicijama, pre svega dimenzijom koju je ponudio Zohar kao temeljno delo jevrejskog misticizma.
Jelena Gavrilović
JELENA
GAVRILOVIĆ

Književnica i teološkinja, autorka prepeva zbirke pesama ''Smeh se zaori iz svake cigle''.

Dražen Pekušić
DRAŽEN 
PEKUŠIĆ

Redaktor na prevodu Sefer Ha’Zohara, autor kabalitičkog glosara i predgovora delu.

Romana Redžić
ROMANA REDŽIĆ

Stihove iz zbirke, po izboru autorke dela, s puno pažnje i osećaja recitovala je Romana.

Sergej Beuk
SERGEJ
BEUK

Moderator tribine, urednik tribinskog programa Doma omladine Beograda.

Izdvajamo temu: Pesma nad pesmama שיר השירים

Smeh se zaori iz svake cigle

Razgovor o zbirci prepeva srednjovekovnih mističarki koju je priredila Jelena Gavrilović teče kroz poredbeno sagledavanje ekstaze i teoze (devekut) u judeohrišćanskim mističnim tradicijama.

Koliko su glasovi srednjovekovnih svetiteljki, u ekstatičnom raspevavanju i kontemplaciji, značajni, dopadljivi, pa i razumljivi današnjoj generaciji i kako korespondiraju sa drugim mističnim pravcima i religijama, u ovom slučaju, judaizmom i kabalom, pokušaće da odgovore Jelena Gavrilović, priređivačica zbirke, književnica i teološkinja, i Dražen Pekušić, redaktor srpskog prevoda kapitalnog dela jevrejskog misticizma ''Sefer Ha’Zohar'' (''Knjiga Sjaja''; prevoditeljka Jelena Gavrilović, izdavač ''Metafizika'') i vrstan poznavalac judaizma i kabale.

Teme kao što su bogožuđenje, teoza (kavana-devekutכוונה-דבקות) i ekstaza, „mistični brak” i eshatološka tenzija između Muškog i Ženskog načela, pojavljuju se, u ovoj raspravi, kao žarišne tačke u kojima se ukrštaju putevi dveju tradicija i njihovih alternativnih „puteva srca” i ogranaka, koji koketiraju sa ili se sasvim svesno odvajaju od tzv. mejnstrima i zalaze na tle metafizičkog. Zbirka ''Smeh se zaori iz svake cigle'' nastala je u jeku skorašnje pandemije 2020-2021, gotovo istovremeno sa radom na prevodu dela ''Sefer Ha'Zohar'', po prvi put na srpskom jeziku.

Izdvajamo temu: Uzvišenost Pesme nad pesmama

UVAŽENI GOSPODIN FILIP DAVID POVODOM PROMOCIJE ZOHARA

Izjava čuvenog književnika, esejiste, dramaturga, scenariste, dugogodišnjeg urednika Dramskog programa Televizije Beograd, dobitnika NIN-ove nagrade, kao i redovnog profesora dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu Filipa Davida.

Reč je o najavi promocije knjige Zohar na srpskom jeziku, u organizaciji Jevrejske opštine Beograd (JOB), ali i šire diskusije pod nazivom ''Kabala - Jevrejski misticizam, značenje i uticaj'' koja se dogodila 7. maja 2021. godine putem Zoom platforme i koja je tim povodom okupila više od 50 ljudi koji su aktivno mogli da sudeluju u diskusiji.

SADRŽAJ DELA

Poglavlja svih objavljenih tomova

UVID U TEKST

Pročitajte uvodne stihove dela

GLOSAR

Prelistajte kabalistički pojmovnik

יד SEGMENT IZ PREDGOVORA


Hasidizam je iznedrio čitav niz zaslužnih imena učenih pojedinaca i autora koji su samo nastavili ovu duboku duhovnu misiju, šireći njene uticaje do neslućenih daljina, s namerom da ukažu na značaj ljudske potrebe za odnosom prema božanskom i da je ključ uspeha duhovnog rada u srcu (lev, לב) posvećenika, pre negoli u obaveznom učenju i obrazovanju. Ovde, pre svih drugih, treba pomenuti čuvenog Menahema Mendela Šnersena (מנחם מענדל שניאורסאהן‎), jednog od najvećih rabina XX veka i najuticajnije figure unutar hasidizma. Bio je intelektualno izuzetno nadaren čovek (iluj, עילוי), vrsni poznavalac jevrejskog prava (halaha, הלכה), kabale i ujedno jedan od najznačajnijih lidera Habad organizacije (Hasidut Habad, חסידות חבד), najbrojnije grupacije hasidskog ortodoksnog judaizma.

HaBaD je akronim koji dobijamo uzimanjem početnih slova vrhovne trijade sefirot Drveta života: Hohme (mudrosti, חכמה), Bine (razumevanja, בינה) i Da’at (znanja, דעת) kao mistične i skrivene sefire koja direktno upućuje na ideju o skrivenom znanju koje pažljivo mora biti prenošeno s generacije na generaciju. Šnersen je kao sedmi rabin od začetka ovog pravca vere, nakon Drugog svetskog rata i Holokausta (Šoa, השואה) koji su maltene zbrisali Habad s lica zemlje, uspeo da postavi svoju matičnu organizaciju na nikad jače noge i revitalizuje njeno brojno stanje, što je ubrzo dovelo i do najvećih verskih gibanja u novijoj istoriji Jevreja.

אונדזער שטעטל ברענט
Undzer štetl brent


Radi se o pesmi napisanoj na jidišu (יידיש) sada već davne 1936. godine od strane Mordehaja Gebirtiga (מרדכי געבירטיג), a u zoru nezamislivih sukoba koji će se ubrzo desiti i, poput šumskog požara, progutati gotovo čitav svet. Tužna priča o kojoj ovo delo govori oslikava globalno stanje društva pred Drugi svetski rat kada antisemitizam, koji te tinjao vekovima, polako počinje da poprima gigantske razmere te i svoj vrhunac… krešendo.

Na žalost, Jevreji su već uveliko bili, sticajem okolnosti, naviknuti naš loš tretman koji su imali u dijaspori još i pre Holokausta (Šoa, השואה). Čak i u prividu prava koja su, de jure, uživali. Otuda je, stilski, ova pesma napisana u stilu odgovora na pogrom koji se desio, na pogrom u Poljskoj i konkretno mestu Pšitiku (Przytyk, פשיטיק), ranije te iste 1936, u mesecu martu.

ZOHAR NEWSLETTER

Budite blagovremeno informisani o budućim nastavcima Zohara,
kao i svim drugim važnim informacijama u vezi s delom

Adresa izdavača

Jevrejska 20, Dorćol
11000 Beograd
Srbija


Pišite nam na

metaphysicster@gmail.com
zohar@metaphysica.rs
Kontakt forma