U PRIPREMI JE
10. tom Knjige Zohar

Procena izlaska narednog, desetog nastavka:

Zohar 10

Zohar 10

Deseti tom činiće dve celine: 

 יתרו Jitro - Jotor
 משפטים Mišpatim - Zakoni

Specifikacije X toma

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Izdavač: Metaphysica, Beograd

Jezici: aramejski, hebrejski, srpski

Godina izdanja: avgust 2024.

ISBN: 978-86-7884-238-2

Izdanje: I

Edicija: Agarta

Broj strana: 628

Format: 13,5 x 20,5

Povez: tvrdREDAKCIJA ZOHARA

Tim IK Metafizika

Aleksandar Dramićanin, urednik
Aleksandar
DRAMIĆANIN
GLAVNI UREDNIK
Jelena Gavrilović, prevodilac
Jelena
GAVRILOVIĆ
PREVODILAC
Dražen Pekušić, redaktor
Dražen
PEKUŠIĆ
REDAKTOR, AUTOR

PRODUKCIJA DELA

Kraći uvid u produkcioni proces dela na srpskom jeziku

1

BAZA DELA

Izvorni tekst knjige ''Zohar'' na aramejskom i hebrejskom jeziku putem otvorenog, online projekta ''Sefaria'' kao jednog od primarnih vidova konsultovanja izvornog korpusa dela u celini, ali i iz više različitih uglova;
2

ANALIZA

Za dodatnu i duplu proveru originalnog biblijskog teksta i ispravnost vokalizacije pri direktnoj transliteraciji na srpski s hebrejskog jezika koristi se ''Biblia Hebraica Stuttgartensia'', dopunsko izdanje;
3

RAV BERG

Pristup originalnom delu Zohara, te potonjem prevodu s aramejskog na engleski jezik, zajedno s komentarima, iz ugla rabina Berga (ז״ל) zahvaljujući ''The Rav Beg Zohar Project'', ''The Holy Zohar I'', 23 Volumes;
4

KOMENTARI M. LAJTMANA

Konsultovanje napomena Majkla Lajtmana (Michael Laitman) na komentare originalnog prevoda Zohara s aramejskog na hebrejski jezik...
VAŽNO OBAVEŠTENJE

Ovim putem takođe obaveštavamo ljubitelje dela ''Sefer Ha'Zohar'' da ćemo nakon devetog toma Knjige Sjaja obustaviti pretplatu za naredne tomove, a koja je do sada važila. Povoljnost da zainteresovani knjige kupe s popustom imaće samo kao prethodno registrovani članovi kluba ''ljubitelji metafizičke literature''.

Ili izborom predefinisanih ponuda koje možete videti u produžetku:

Jerusalim - kapija ka starom gradu, Izrael

PAKETI I CENE

STANDARD PAKET
SEFER ZOHARA

3,800+

RSD

 • I, II, III, VII i VIII tom - 4,800.00
 • V i VI tom - 4,200.00
 • IV tom - 3,800.00
 • Cena je po tomu dela
STANDARD POPUST
ZA PRVIH 8 TOMOVA

25,000

RSD

 • Ponuda važi samo za komplet
 • Uračunati trošakovi poštarine
 • Tvrdi, ručni povez
 • Ograničeni tiraž
BIBLIOFILSKO IZDANJE
POJEDINAČNO

6,800+

RSD (po tomu)

 • I, II, III, VII i VIII tom - 7,500.00
 • V i VI tom - 7,000.00
 • IV tom - 6,800.00
 • Francuski povez, zlatotisak
PREMIUM DIVOT
BIBLIOFILSKI KOMPLET

60,000

RSD

 • Prvih 8 tomova Zohara
 • Platneni/kožni francuski povez
 • Monogram kupca
 • Zlatotisak

* navedene cene podložne su promenama

Zohar - Knjiga sjaja na srpskom jeziku

Hanukija, Zohar

Izdvajamo temu: Ejn Sof Or אין סוף אור

ד SEGMENT IZ PREDGOVORA


Što se tiče hrišćanskog upliva u duboke vode Zohara, on započinje u XV veku kada ova knjiga u velikoj meri počinje da zaokuplja pažnju različitih hrišćanskih verskih mislilaca i filozofa, što se kruniše pokretom zasnovanim na onom što je tada nazivano hrišćanskom kabalom. Od tog trenutka Zohar na velika vrata ulazi u mnoge pore Evropskog društva, duboko inspirisane mističnim i počinje da biva naširoko analiziran mimo matičnih jevrejskih krugova.

Jedan od prvih koga možemo svrstati pod okrilje te hrišćanske kabale svakako je Đovani de la Mirandola, čovek neretko opisivan od strane savremenika kao intelektualno čudo svoga vremena. On je u sistemu kabale prepoznao svojevrsnu i neprekinutu kariku u lancu usmene tradicije koja je započela još sa Mojsijem (Moše, משה) na Sinajskoj gori (Har Sinaj, הר סיני), te je Zohar prirodno smatrao produžetkom božanskog otkrovenja u kome se nalazi ključ za razumevanje mnogih drevnih tradicija i učenja, a koja bi zajedno vodila ka shvatanju i tajni koje je uspostavilo hrišćanstvo dolaskom na glavnu pozornicu Evropske duhovne scene. Nakon smrti Mirandole, njegov rad uspešno nastavlja Johanes Rohlin, a budući da je bio dobro upućen u biblijski hebrejski jezik to mu je omogućilo da načini korak dalje u odnosu na svog prethodnika. On tako u svojoj knjizi ”De Arte Cabalistica”, kao i Mirandola pre njega, tvrdi da hrišćanske misterije ne mogu biti rastumačene i shvaćene bez dubljeg kabalističkog uvida. Tim tokovima u XVII veku Zohar biva preveden na latinski jezik, zahvaljujući Kristijanu Knoru von Rozenrotu i Frensisu von Helmontu, koji prevedeno delo nazivaju ”Kabbala Denudata”. Knjiga je ubrzo nakon objavljivanja izvršila ogroman uticaj već na narednu generacije učenjaka, oblikujući intelektualce i naučnike već u prvoj narednoj deceniji.

Treba li išta više reći, da bi se naglasilo o kakvim velikanima je reč, sem da su među njima bili Gotfrid Lajbnic i Isak Njutn, koji su se napajali fascinacijama judejskim misterijama? Kasnije, 1887. godine, ovaj latinski prevod Zohara u delovima biva preveden i na engleski jezik, pod nazivom ”The Kabbalah Unveiled”, iz pera veoma uticajnog MekGregora Metersa (Samuel Liddell MacGregor Mathers), čime je začet još jedan kanal preporoda mistične misli, ali ovoga puta u formi zapadnog hermetizma, okultizma. Taj pravac je u određenom smislu i danas vrlo aktuelan, a pripadaju mu i predstavljaju ga brojna i vrlo zvučna imena kojima se ili priklanjate – ili ne...

SADRŽAJ DELA

Poglavlja svih objavljenih tomova

UVID U TEKST

Pročitajte uvodne stihove dela

GLOSAR

Prelistajte kabalistički pojmovnik

ירושלים של זהב
Jerušalajim šel zahav


Jerusalim od zlata verovatno predstavlja jednu od najpopularnijih izraelskih pesama, napisanu od strane Naomi Šemer (נעמי שמר), prve dame izraelskog pesništva i poezije. Takođe predstavlja i nezvaničnu izraelsku himnu, sekularnu Hatikvu (התקווה). Pesma opisuje Jevrejski narod (am Jisrael, עם ישראל) i njegovo 2.000 godina dugo lutanje i konačni povratak u Jerusalim (Jerušalajim, ירושלים). Takođe je Šemer dodala i poslednji stih u kojem se osvrće na Šestodnevni rat (Milhamat šišit hajamim, מלחמת ששת הימים) kojim je prisvojen Jerusalim u okvire Izraelske države (Medinat Jisrael, מדינת ישראל), posle osvajanja Istočnog Jerusalima koji je bio pod vlašću Jordana prethodnih 19 godina.

U vreme kontrole od strane Jordana Jevrejima je bio zabranjen pristup starom delu grada, kao i ostatku istočnog dela Jerusalima, gubeći svoje domove postajali su izbeglice u sopstvenoj državi.

NEWSLETTER

Prijavite se i budite blagovremeno informisani o budućim nastavcima Zohara, kao i svim drugim važnim informacijama u vezi s delom

Adresa izdavača

Jevrejska 20, Dorćol
11000 Beograd
Srbija


Pišite nam na

metaphysicster@gmail.com
zohar@metaphysica.rs
ili putem kontakt forme