GALERIJA
Fotografije izdanja

pregled svih materijala korišćenih na sajtu

Zohar, prvi tom na srpskom jeziku, kabala
Zohar, prvi tom
Zohar - prvi tom
Zohar - Berešit Alef
Zohar, drugi tom
Zohar - Berešit Bet, drugi tom
Zohar, drugi tom
Prva dva toma Zohara
Prvih pet tomova Zohara
Prva dva toma Zohara 02
Kolekcija Zohara
Tomovi Zohara
Zohar u vreme Hanuke
Praznik svetlosti, Hanuka, uz Zo'ar
Biblija, Talmud i Zohar
Biblija, Talmud i Zohar
Biblija, Talmud i Zohar
Biblija, Talmud i Zohar 02
Menora u beogradskoj sinagogi Sukat šalom
Menora u beogradskoj sinagogi
Hebrejska slova su ujedno i brojevi - kabala, Zohar
Hebrejska slova su brojevi
Hanuka, praznik svetlosti
Hanuka, praznik svetlosti
Divot izdanje Zohara
Divot izdanje Zohara
Divot izdanje Zohara
Divot izdanje Zohara 02
Divot izdanje Zohara
Divot izdanje Zohara 03
Divot izdanje Zohara
Divot izdanje Zohara 04
Divot izdanje Zohara
Divot izdanje Zohara 05
Divot izdanje Zohara
Divot izdanje Zohara 06

613 ZAPOVESTI תרי״ג מצוות

ח‎ SEGMENT IZ PREDGOVORA


Kapitalno izdanje Zohara u ediciji IK Metafizika koje ste u prilici da čitate sastoji se od 23 toma pažljivo podeljenih u tematske celine koje hronološki odgovaraju nedeljnim porcijama Tore (parašat ha’šavua, פרשת השבוע), odnosno čitanjima koja se priređuju sedmično na najsvetiji Jevrejski praznik Šabat (שבת), čiji početak obeležavamo svakog petka 18 minuta pre zalaska sunca (kabalat Šabat, קבלת שבת), te subotom ujutru (šahrit, שחרית) kada se i čitaju određeni tekstovi i odgovarajući segmenti Tore u sinagogama i zajednicama širom sveta. Otud se sasvim prirodno nameće da s prvim tomom moramo krenuti od samog početka, od Postanja (Berešit, בראשית), što utvrđuje utemeljenje Zohara na sadržaju jevrejskog ''Tanaha'' (תנ”ך), te ima cilj dâ dubinski istraži i razmotri određene krucijalne meta-ideje, koje u tekstu jevrejske Biblije načinjemo samo egzoterno, a koje će ovde biti ezoternije razrađene, poput: prirode Boga, strukture univerzuma, nivoa ljudske duše, ideje iskupljenja, ljudskog odnosa s mračnim aspektima postojanja, istinskog sopstva, svetlosti i Čoveka kao krune celokupnog stvaranja.

Onog uzvišenog metafizičkog Čoveka koji se kao iskra ponovo utapa u more beskonačne svetlosti iz koga potiče i koji nakon kompletiranja primarnog stvaranja na pozornici prirode otpočinje svojevrsni obrnuti proces, proces uzdizanja kroz rast, razvoj i neprekidno učenje. Kroz promene. A upravo je promena i glavna odlika sâmog sveta/svemira (olam, עולם) u kome se, iako ga nazivamo sve-mirnim, neprekidno odigravaju bezbrojni procesi koji dovode do njegovog širenja i mnogih drugih dramatičnih promena, koje nalikuju svojevrsnom disanju, pulsiranju i kontrakcijama u prostorvremenu (cimcum, צמצום). Kontrakcijama koje su na skali kosmičkog protoka vremena za naše poimanje apsurdno predugačke i nemerljive. Gotovo besmislene. To je taj, savremenim kosmološkim rečnikom kazano, The Big Bounce model stvaranja, koji je čak i suprotstavljen temeljnoj ideji o Velikom prasku kao ultimativnom početku...

אבינו מלכנו
Avinu Malkenu


Otac naš, Kralj naš predstavlja Jevrejsku pesmu koja se izvodi tokom službe na praznik Roš Ha'šana (ראש השנה) i Jom Kipur (יום כפור), kao i u desetodnevnom periodu između ova dva velika praznika. Jozef Herc glavni rabin Britanske imperije, za svog života, opisao je kao ”najupečatljiviju i najdirljiviju molitvu” u čitavom Jevrejskom kalendaru. Vavilonski Talmud (Talmud Bavli תלמוד בבלי, Ta’anit 25b) navodi zapis velikog rabi Akibe koji recituje dva glavna stiha, gde oba počinju sa ”Otac naš, Kralj naš”, dok u kasnijim izadanjima komentara na Talmud, objavljenih oko 1515. godine, ova dva stiha bivaju proširena na pet.

BUDITE BLAGOVREMENO INFORMISANI
O BUDUĆIM NASTAVCIMA ZOHARA

Ostavite Vaš email i bićete obaveštavani o najnovijim nastavcima